December

CURABITUR

Gästrummet

 

Tillgänglighet gästrummet

 

December

 

Datum

Namn

 

1/12

 

 

2/12

 

 

3/12

 

 

4/12

 

 

5/12

 

 

6/12

 

 

7/12

 

 

8/12

Kennet

Filgränd

9/12

Sixten

Ersbodav

10/12

Ann marie

 

11/12

 

 

12/12

 

 

13/12

Persson

Ersbodav

14/12

 

 

15/12

Kerstin

 

16/12

 

 

17/12

 

 

18/12

 

 

19/12

 

 

20/12

 

 

21/12

 

 

22/12

 

 

23/12

Margit B

Ersbodavägen

24/12

Margit B

 

25/12

Margit B

 

26/12

Bokat

Filg

27/12

Bokat

 

28/12

Sixten

Ersboda vägen

29/12

Sixten

 

30/12

Pirjo F

Filg

31/12

Pirjo F

 

Copyright © All Rights Reserved.