Oktober

CURABITUR

Samlingslokalen

 

Tillgänglighet samlingslokalen

 

Oktober

 

Datum

Namn

Adress

1/10

 

 

2/10

Syjunta

 

3/10

 

 

4/10

Kanelbullensdag

 

5/10

Mjölkvägen 72

 

6/10

 

 

7/10

Städdag

 

8/10

 

 

9/10

Syjunta

 

10/10

 

 

11/10

Styrelsen

 

12/10

 

 

13/10

 

 

14/10

 

 

15/10

 

 

16/10

Syjunta

 

17/10

 

 

18/10

Styrelsen

 

19/10

Möte ang inglasning

 

20/10

 

 

21/10

 

 

22/10

 

 

23/10

Syjunta

 

24/10

 

 

25/10

Möte ang. inglasning

 

26/10

 

 

27/10

Sara B

Ersbodavägen

28/10

Holm

Mjölkvägen

29/10

Mjölkvägen 94

 

30/10

Mjölkvägen 94

 

31/10

Mjölkvägen 94

 

Copyright © All Rights Reserved.