December

Samlingslokalen


Tillgänglighet samlingslokalen


December


datum

vem

bokat av

1/122/123/124/125/126/127/128/129/1210/1211/12

John Mjölkv

AMG

12/12

John

AMG

13/12

John

AMG

14/1215/12

16/12

PG Persson

AMG

17/12

18/12

19/12

20/1221/1222/12

P-G

AM

23/12

Åke

AM

24/12

Åke

AM

25/12

Åke

AM

26/12

PG P

AMG

27/12


28/12

29/12

30/12


31/12


CURABITUR

Copyright © All Rights Reserved.