Blanketter

Blanketter


Överlåtelser och medlemskap


Överlåtelseavtal (ifyllbar pdf)

Denna blankett används när avtal ska skrivas mellan köpare och säljare. Blanketten skrivs ut i tre exemplar, där köpare och säljare behåller varsitt och ett ex skickas till Riksbyggen EKC.


Ansökan om överlåtelse (ifyllbar pdf)

Denna blankett används om man vill att Riksbyggen ska skriva ut avtal.

Avtalen skickas sedan till säljaren för underskrift av båda parter.


Ansökan om medlemskap (ifyllbar pdf)

Denna blankett ska skickas med ifall inte någon av ovanstående blanketter används. (Vid t ex gåvobrev, bodelningsavtal, arvskifte, eget avtal)


Medlemsfullmakt Föreningsstämma (ifyllbar pdf)

Denna blankett används om man vill att ett ombud ska kunna rösta på Föreningsstämman. Ombud får enligt stadgarna endast vara annan medlem, medlems make/registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn.


Uthyrning i andrahand


Uthyrning av bostadsrätt i andrahand (ifyllbar pdf)

Skickas till Riksbyggen, Box 540, 721 09 Västerås.


Autogiro


Anmälan till autogiro (ifyllbar pdf)

Skickas till Riksbyggen, Box 421, 721 08 Västerås.


Beställning av Internet abonnemang


Beställning av internet abonnemang

Detta dokument används om man vill beställa ett Internet abonnemang. Abonnemanget ingår i månadsavgiften.

Copyright © All Rights Reserved.