Info

Regler & annan nyttig info


Bostäder


För att bli medlem i föreningen krävs att det inte finns några betalningsanmärkningar registrerade.

Andrahandsuthyrning tillåts endast efter godkännande av styrelsen. Andrahandsavtal skall finnas mellan parterna. Skriftlig anhållan om tillåtelse för andrahandsuthyrning, med uppgift om hyresgäst, tidsperiod och orsak, lämnas till styrelsen.


Information till nyinflyttade


En kortfattad information samt presentation av vår bostadsrättsförening hittar du via denna länk


Uthyrning av garage- och parkeringsplatser


1 § Föreningen hyr ej ut garageplatser till utomstående, vilket innebär att endast medlem i

föreningen får hyra garageplats.

2 § Max en garageplats per medlem (hushåll).

3 § Max en garageplats och en parkeringsplats per medlem (hushåll), ELLER max två

parkeringsplatser per medlem (hushåll).

4 § Om en medlem får erbjudande om att hyra garageplats eller parkeringsplats och

medlemmen redan hyr två objekt (garageplats eller parkeringsplats) måste minst en

parkeringsplats eller garageplatsen sägas upp per samma datum som det nya hyreskontraktet

ska börjar gälla. Annars förfaller erbjudandet att hyra garageplatsen eller parkeringsplatsen.

5 § Om föreningen har ett överskott på lediga parkeringsplatser kan föreningen, i

undantagsfall och endast genom beslut av styrelsen, bestämma att i första hand medlemmar

och i andra hand icke-medlemmar får hyra parkeringsplatser på så kallade korttidskontrakt.

Dessa korttidskontrakt kan sägas upp av föreningen inom en månad om behovet av

parkeringsplatser bland föreningens medlemmar skulle öka.

6 § Det korttidskontrakt som har tidigaste startdatum sägs upp först.

7 § Hyresgästen äger ej rätt att överlåta, upplåta, eller hyra ut (mot betalning eller ej)

garageplats eller parkeringsplats i andra hand utan styrelsens godkännande. Vid överträdelse

kan styrelsen säga upp hyresavtalet.

8 § Dessa regler gäller tills vidare och kan ändras genom styrelsebeslut eller beslut på

föreningsstämma.

Information om hur kölistan hanteras och hur du gör för att aceptera erbjudande om garageplatser hittar du här.


Trafik och parkering


Området är planerat som ett bil-, motorcykel- och mopedfritt bostadsområde.

Förbud för trafik inne på gårdarna råder alltså med undantag för behörig trafik.

Behörig trafik är:

  • Trafik och leveransfordon
  • Fordon som befordrar sjuk eller rörelsehindrad eller i särskilt ömmande fall, annan person till eller från plats utefter vägar och stråk
  • Fordon för boendes egna in- och utlastningar


Parkering inom området är strängt förbjudet.

Gästparkeringarna är främst till för gäster, men boende har också rätt att nyttja gästparkeringarna. Samma avgift gäller för alla som parkerar.

Parkeringsövervakning sker av ett externt företag och överträdelser kommer att bötfällas.


Trädpolicy


Före en trädfällning kan ske skall alltid en skrivelse lämnas till styrelsen. Skrivelsen skall innehålla en absolut majoritet av namn från de närmaste husen som är berörda. Alla träd som skall fällas skall vara markerade en god tid innan namnunderteckningen på skrivelsen kan ske.


Arbete


Allt arbete skall räknas som ideellt om inte styrelsen beslutat annat innan arbetet utföres. Alla eventuella kostnader för arbetes utförande skall i förväg vara godkända av styrelsen.


Hemsidan


Inga privata annonser får sättas ut på hemsidan, men lägenhetsannonser går bra att sätta ut förutsatt att lägenheten ingår i Umeåhus 31. Observera att endast länkar till lägenhetsannonser från seriösa mäklare är tillåtna.


Paraboluppsättning


Styrelsens godkännande är nödvändigt för uppsättning av parabol och uppsättningen det ska vara fackmannamässigt utfört samt åtagande om återställande vid avflyttning krävs.

Alla paraboler som är monterade skall besiktas. Besiktningen ska utföras av Riksbyggen och eventuella anmärkningar är lägenhetsinnehavaren skyldig att åtgärda och själv bekosta. Även den eventuella kostnaden för besiktningen skall lägenhetsinnehavaren betala.


Policy för utbyggnad av altaner, altantak m.m.


Föreningen äger all mark i området.

Kontakta alltid styrelsen och presentera planen innan påbörjandet av bygget.

På husets framsida (ingången) tillåts inga utbyggnader.                                                   

Förbud mot altantak på innergårdarna.                                                                         

På baksidan är bostadsrättsinnehavarens nyttjanderätt 3 meter från ytterväggen.

Största tillåtna yta på utbyggnader är 12 kvm. Större utbyggnader (typ altantak) kräver styrelsens godkännande och byggnadslov från kommunen, som bostadsrättsinnehavaren själv får söka och bekosta.


Snöskottning och sandning


Styrelsen uppmanar alla bostadsinnehavare att skotta och sanda från sin egen ingång fram till gång- och cykelbanan för att minska risken för halkolyckor. De som bor på övervåningen är lika ansvariga för detta som de på nedervåningen. Styr inte ut snön på gångbanan eftersom det inte bara blir svårt för barnvagnar, utan även för färdtjänst och utryckningsfordon.


Enbart gång- och cykelbanan skottas och sandas av föreningen via en entreprenör.


Parkeringsplatser skottas av den som hyr parkeringsplatsen.


Fläktfilter och olja


Filtret i fläkten bör bytas med jämna mellanrum. Föreningen har extra filter. Kontakta din gårdskontakt för att hämta ut filtret.

Vill du olja in din altan på framsidan eller trappen upp till loftgången så står föreningen för oljan. Kontakta din gårdskontakt för att hämta ut oljan.


Tvättstugor


Bokad tvätt-tid börjar 07.00, 11.00, 15.00 eller 19.00. Det är inte tillåtet att tvätta innan dess utan uttryckligt godkännande av den som har bokat tiden innan. Det är heller inte tillåtet att tvätta mellan 23.00 och 07.00. Reglerna finns på anslagstavlan i anslutning till tvättstugan. Intill tvättstugan finns ett städrum med all nödvändig utrustning så vi kan lämna tvättstugan i det skick som vi själva vill finna den i. De nya torktumlarna och torkskåpen också dammfilter som ska rengöras. Se anslag på respektive maskin för mer information.


Sopsortering


Som alla nog redan vet är källsortering bra för både miljön och föreningens ekonomi. Om ni är osäkra på vilken tunna en förpackning ska kastas i så läs instruktionerna vid varje sopkärl. Grovsopor och annat lämnas på Återvinningscentraler.


Säkringsskåp


På gavlarna till varje radhus och under trappen i flerfamiljshusen finns ett säkringsskåp. Skåpet är låst men din lägenhetsnyckel passar. I skåpen finns nya säkringar, så om en huvudsäkring går kan du själv byta ut den. Om du ringer Riksbyggen Dag & Natt så debiteras föreningen flera tusen kronor och det är en onödig kostnad som vi gärna vill undvika. Om det är slut på säkringar i skåpet, kontakta din gårdskontakt.


Extra nycklar


Extra nycklar görs på Byggbeslag på Västerslätt. Det ligger ganska nära VK. Ta med kontrakt på lägenheten och din legitimation.


Katter och hundar i området


Husdjur är ett kärt sällskap för många ägare, men inte nödvändigtvis för grannen. Tänk på att det kan vara störande för grannar med skall eller ylande från husdjur. Hundar och katter ska hållas kopplade eftersom lösa djur både kan skada, skrämma eller förorena hos grannar i området.


Vem svarar för underhållet?


Klicka här för mer information om vilket underhållsansvar som faller på föreningen samt bostadsrättsinnehavare.


Vad innebär det att bo i en bostadsrättsförening?

Klicka här för mer information om hur det är att vara medlem i bostadsrättsföreningen, hur det skiljer sig från en hyresrätt eller äganderätt, hur föreningen fungerar, hur man kan bli förtroendevald, och mycket mer.


Copyright © All Rights Reserved.