Kontakt

Kontaktinformation


Kontaktinformation


Under Förtroendevalda hittar du kontaktinformation till styrelsen (ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamöter), styrelsesuppleanter, revisor, valberedning samt IT-gruppen, webmastern och aktvitetsgruppen.


Under Gårdskontakter hittar du kontaktinformation till gårdskontakterna för respektive gård. Om du inte får tag i gårdskontakten på "din" gård så får du naturligtvis kontakta någon av de andra.


Under Felanmälan hittar du information om hur du kontaktar Riksbyggen vid fel och problem som har med bostadsrätten eller de gemensamma utrymmena inom föreningen. Riksbyggen kontaktar du också rörande avgifts- och hyresfrågor samt för hyra av/kö till parkeringsplats och garage.CURABITUR

Copyright © All Rights Reserved.